Ett ständigt behov att se dig

och röra vid dig

driver mig framåt.

 

Jag är blott ett eko av dig,

därför söker jag dig mer.

 

Du är mitt ursprung

utan dig tystnar jag.

 

Därför söker jag din närhet,

för att vara där du är

är att komma hem.

 

Det finns ingen video