Låt oss uppuntra varandra så vi vinner Guds förtroende

Här kommer jag dela några personliga tilltal orsaken till detta är att jag ser att det finns ett allmän intresse av den undervissning som Gud gett mig och att jag tror att vi alla behöver förstå Guds avsikter med våra liv.

Kjell-Gunnar Bergman

Sumpmarken

 Denna bild är ett bönesvar på frågan ge mig mer smörjelse

En gång när jag var i bön kom en bild till mig. Jag såg en sumpmark liknande område. Växtligheten runt om kring var död, det fanns heller inget djur där. Känslan jag fick förvånade mig för jag hade förväntat mig att detta skulle vara en skrämmande plats men det var den inte*. Mitt i denna sumpmark fanns ett altare vid detta altare hade jag böjt minna knän och jag bad. Känslan av att jag hade det obekvämt kom över mig men jag rörde inte på mig för att byta ställning utan jag var i ett obekvämt tillstånd.

 Tolkning

Denna tolkning kom till mig under några veckor från att jag hade sett bilden. Altaret är svaghetens altare. Det obekväma jag kände står för köttets strid mot att vara så nära altaret av svaghet. Orsaken till att det inte fanns någon växtlighet runt om kring är att det inte växer något ur mitt kött. Vidare så hade jag böjt mina knän vid altaret men målet var att dö på altaret. Jag får också en känsla att när jag dör kommer platsen att förändras i grunden.

 * Jag kände mig hemma här för det var här jag lever den 24 november 2006 

En basun röst

Plötsligt under mina morgonrutiner tappar jag 80% av min styrka i min vänster hand. Jag blev förskräckt och orolig. Genast lägger jag min andra hand på den svaga armen och börjar be.

Plötsligt hör jag herren tala inte med en hörbar röst men med en inre basun som fick hela min själ att vibrera.                                ”Din svaghet är för stark för mig”