13. sep, 2017

Tron utan vingar

Tron utan vingar

Vad är tron på Jesus? Många gånger möter jag disharmoni i tron. Många röster, många frågor och många vägar. Förvirringen av dessa motstridiga idéer är omfattande och många gånger så olika att våra världar inte kan mötas.

En del är helt inne på läran och diskuterar Bibeln med stor noggrannhet och iver men att hitta varandra och komma överens om vad som är sanningen är en fjärran dröm.

Den teologiska debatten blir en strid med svärd som sårar och river sönder och många får sår och blir lämnad ensam med skam och skuld över synder som man ville bli av med. Det handlar om vårt liv och vår frälsning hur ska jag då nå fram till Gud och bli accepterad.

Andra diskuterar formerna för vår tro, kyrkans utsmyckning Gudstjänsternas utformande. Tron förvandlas till en mötesplats mellan människor.

Detta är tro utan vingar. Vi låter oss bli centrum och inte han. Kristen tro är det pågående mötet med Gud. Jag möter många troende som verkar ha ett distansförhållande med Jesus. De håller tron högt men verkar varar främmande för honom.  De följer formen men har inte mött formaren de tror på sin teologi men har inte mött Frälsaren. Många tror rätt men lever i avsaknad av närheten till Jesus.

Har vi glömt att sanningen är en person

            och det enda sättet att hitta sanningen är att

                                               hitta relationen med honom.

Kyrkan utan vingar

Kyrkan missar målet när hon inte kan förmedla Guds närhet. Det andliga ledarskapets roll är att förmedla den intimitet de själva har till folket.

1Joh 1:3

Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni skall vara med i vår gemenskap, som är en gemenskap med Fadern och hans son Jesus Kristus.

Gudstjänster utformas utifrån former och lära men Gudsmötet blir inte centrum i det vi gör. Vi odlar en himmelskdistans där vi står i centrum, det vi kan bygga och det vi kan tala, det gör vi. Vi förväntar oss inte ett himmelskt möte, att Gud stiger ner och berör oss. Var finns förtvivlan när Gud uteblir från våra möten. Vi nöjer oss med droppar och ser inte att öknen breder ut sig i bänkraderna. Gudsmötet blir en stötesten, något främmande. 

Inbjudan från himlen

Vi har alla blivit inbjudna till närhet av himmelens Gud, ett personligt möte där själen får vibrera av hans närhet. Här föds tron, här föds kyrkan. Vi måste sätta Gudsmötet i centrum inte på bekostnad av Guds ord utan som en frukt av vår lydnad mot ordet. Jesu död är en inbjudan till relation om vi inte har detta möte och kan vittna om detta, då förlorar korset sitt syfte.     

Vi är Inbjudan till att leva ett osynligt liv i himlen här och nu (kol 3:3) ett liv som är bortom vår förmåga att beskriva och förmedla en relation som endast kan bli verklig i det personliga mötet med Jesus.