14. jan, 2015

Den obrutne

 

I dagarna har en ny film premiär "Den obrutne". Filmen handlar om en hyllning till en soldat som genom stora prövningar inte låter modet falla och överlever både fysiska och känslomässiga prövningar, han förblir obruten.

Vi ärar dessa historier om mod, människor som visar enorm vilja att överleva och ta sig igenom stora svårigheter. Filmvärlden är full av både sanna och fiktiva berättelser om den obrutne hjälten som gör det omöjliga. Vi sätter upp höga ideal och vi alla stävar efter att i våra liv bli obrutna hjältar. Vi kanske aldrig blir kända eller erkända kanske bara våra närmsta ser våra obrutna förmåga och ger oss det erkännandet vi länkar efter.

 

I denna värld finns det några andra hjältar som sällan blir erkända de är bortom mänskligt erkännande och lever ofta gömda och många gånger föraktad och skulle kallas svaga. De imponerar sällan på människor utan blir åsidosatt.

Vad är det då som gör dem till hjältar?

De är brutna inför Herren. När en mänska blir frälst börjar Herren ett arbete att bryta människan. Synden har fått människan att se på sig själv och så länge hon ser på sig själv kan hon inte se Gud. Om hon förblir obruten kan hon inte finna Gud.

 

Hur ska en värld som ärar och erkänner de obrutna finna Gud? Hur ska vi förändra våra mål bild, våra ideal. Kyrkan vet vägen trots detta predikas och efterlevs det inte.

 

Mose gjorde på Guds befallning en kopparorm och gav folket ett tydligt budskap. Se på kopparormen och bli frisk, senare kom Jesus och han hängde på ett kors och samma budskap blir predikat se på Jesus och bli hel.

 

Gud blev bruten för oss när ska vi brytas för honom?

 

              Världen erkänner den obruten , när ska kyrkan erkänna den brutne?