13. jan, 2015

Var är vi på väg?

 

  • När det övernaturliga i Guds rike blir en stötesten i Guds hus har kyrkans förfall fullbordats. Den enda väg tillbaka är omvändelsen väg.

     

  • När Herrens ande inte får inta varje möte och fylla varje kristen har hans hus blivit övergivet. Den enda vägen tillbaka är ett hungrigt folk som inte nöjer sig med mindre än hans härlighet.

     

  • När förkunnelsen inte föder tro och demonstrerar tron. Utan bygger sin grund på mänskliga läror och fromma avsikter. Har kyrkans röst tystnat och domen väntar på henne.

  • När kyrkan slutar avslöja synden och gör den till sin vän, När hon predikar ett främmande evangelium tomt på omvändelse och hunger har hon blivit en motståndare till Kristus.