Vi behöver som kyrka återerövra vår identitet. Kyrkan är i bästa fall en skugga av Guds avsikter för henne. Men delar av kyrkan är så långt från Gud att den för människor bortifrån honom och bygger upp murar som hindrar människor att möta honom.

Vi har gjort oss till ledare över hans kyrka utan att vara leda av Gud. All form av ledarskap i Guds rike bygger på efterföljelse och priset av att ge upp våra liv. I vårt personliga möte med Gud i dag formas vi till hans avbilder och det är där vid hans fötter vi får hans förtroende att leda.Vår tjänst är ett förmedlande

av Gudomlig fostran inte ett

resultat av vårt intellekt.Hur vågar vi träda fram i hans ställe? Hur vågar vi tala utan att ge upp våra liv? Vi måste söka det himmelska förtroendet över våra liv. Det förtroendet som gör att Gud kommer vittna över våra liv som Gud vittnade över Jesus när han döps.

 

Vårt sökande i det himmelska

bör vara att vinna Guds förtroende

 

Vi äger inte Guds förtroende utan behöver ge upp våra liv så vi kan vinna den.

När Jesus dör rivs förhänget i templet sönder och det som hindrade människan att vara i hans närvaro revs och vägen till Guds närvaron öppnas. Det är här vi ska bo.

 

Guds ande kommer över mig när jag skriver detta. 


Så säger herren jag har kallat er in i min närvaro för att ni behöver det, utan min förvandling kan ni inte gå dit jag ber er gå, göra det jag vill att ni ska göra. Träd fram frukta inte, min närvaro skall på djupet förvandla er till mina hjältar och ge er en himmelsk position att föra mitt rike ner på jorden. Jag är.”

I vanling ordning pröva detta

 

Kjell-Gunnar Bergman