Känslor

Alla känslor vi kan uppnå här på jorden i oss själva är flyktiga och när de försvinner jagar vi vidare för att finna dem igen men då smakar de inte på samma sätt och vi blir lämnade ensam. Detta skapar livets jakt på lycka som alltid slutar med olycka.

  

Frukten kommer inte ur görandet utan

ur varandet. Varandet i Guds närvaro!

 

 

Vårt sökande i det himmelska

bör vara att vinna Guds förtroende.

 

Förlåten för att gå vidare.

 

Kristna ser inte sin frihet

de ofrälsta ser inte sin fångenskap.

 

Du är,

jag blev och var.

 

Vi ska bruka makten vi fått av Gud.

Inte makten vi tagit från människor!

 

All kunskap om Guds rike

måste bli given av Gud själv.

Den kan inte uppnås.

Den blir din när du

vid mästarens sida står.

 Vårt görande måste vara

större än vårt tyckande.

 

 

En tid i ensamhet

är en tid i tårar.

En tid i kärlek

är en tid i lycka.