Efterlysning

Något saknas och jag undrar om du sett det. Vad det är som saknas är oklart men det är bekräftat att det är borta. Många söker efter det men oftast på fel ställen, detta vet vi på grund av att det inte blivit funnit. Saknaden är stor hos vissa, andra bryr sig inte. Men då saker inte fungerar som de borde anser vi att det är borta. Vi har förstått att vi inte kan göra något utan det. Därför efterlyser vi det med mer iver än någonsin.

Många har trott att de haft det och många tror fortfarande att de har det men efter studier och sökande har vi förstått att detta inte är det vi behöver. Därför måste vi fördjupa vårt sökande så vi kan finna det vi behöver. Det vi insett är att det vi behöver inte kommer från oss själva, trots att många vidhåller att det vi har räcker har vi kommit till slutsatsen att detta är fel. Detta på grund av bristen på framgång. Vidare har vi förstått att många har kopierat det, både med avsikt eller av bristande insikt. Detta har lett tills stor skada och det är också något vi är måna om att tala om i förhoppningen att de som tror att de funnit det skall se att de inte gjort det.

Det vi förstått är att vi behöver något som vi aldrig kan äga, utan endast få. Därför blev vi skam fyllda när vi insåg att vi inte ägde det vi trodde vi hade. Av detta har vi dragit slutsatsen att någon måste ge oss det. Därför efterlyser vi det, har du det?

Det dyrbara livet

Helt plötsligt träder Gud fram och blir tydlig, det som var gråt bekänner sin verkliga färg och relationen med honom blir allt. Teologi förflyttas till en djup respekt och ett sökande av närhet till Gud. Plötsligt träder hans ord fram och blir inte längre ord på ett papper utan blir dyrbara löften och sanningar som förvandlar mitt hjärta och får mig att älska honom allt mer

Bönen förvandlas från ord till närvaro, från tröttsamt strävande till en kärleksfull omfamning. Andakten förvandlas från minna ord till Guds viskande. Bönen blir nu livet och allt skall tvättas i bön innan jag vågar gå. Min mästare blir nu min följeslagare och vän.

 

Plötsligt blir min synd svart, så svart och min skam och skuld blytung, Plötsligt finner jag mig på knä gråtande men framför mig står Jesus och sträcker sina sårmärkta händer. Plötsligt är jag förlåten. Kärleken och friheten jag känner vittnar, jag är förlåten.

 

Mina händer börjar brinna av hans närvaro jag lägger dem på dem som behöver honom och hans kraft rusar genom mig och förvandlar dem. den ensam finner ro, den slagne finner vila den sjuke blir helad. Mästaren bor nu i mig.

 

Plötslig ser jag himlen och jag ser mästaren, jag ser hans hjärta och hans kärlek och längtan efter sin barn. Jag ser hans tårar och hans sår märkta händer. De vittnar för mig, de säger kom till mig, jag har köpt er fria, kom.

Medvandraren

  

Vi har vandrat, hand i hand länge nu

Men jag önskar mer, jag vill se in i dina ögon.

Jag vill bära mer än din hand.

Du vandrar med mig, du är tyst

Det där som som gör dig tyst

det vill jag bära.

 

Länge har du talat till mig

Du delar din smärta låt mig nu få ta den ifrån dig

Grått inte mitt barn, se det finns en famn att komma till

gråt inte mitt älskad barn jag står vid din sida.

Så mycket har du burit, så mycket har du upplevt

gråt inte, se på mig. Jag älskar dig

 

kom, kom upp i min famn

Nej, lämna bördan

bara Dig mitt barn

 

Att bära din börda ger mig glädje

Jag längtar att få tala till dig.

 

Viska i ditt öra att jag är för evigt vid din sida.

Länge har du vandrat utan mål och mening

Om du ber mig om mitt hjärta så skall du få

en börda som är min.

 

                                  Med vandraren

 

Kom

 

Jag ser smärta

Jag ser tårar

Kom

Jag ser glädje

Jag ser jubel

Kom

 

Var du än är, kom till mig

Se jag vill ge dig

Nya tårar som skakar världen

och ett nytt jubel som får fienderna på fall

  Vägen

Är vägen till Gud väglös, likt ett öppen landskap där vi kan vandra obehindrat runt och finna Gud i allt. En upptäcktsfärd i det oändliga där vi tillsammans delar resans svar och i kärlek respekterar alla olika svar. Där resan är målet och Gud förblir dold och synlig.

Är vägen till Gud en sumpmark? Svår och otillgänglig en brottningskamp för att finna fast mark. Ett äventyr där vägen är otydlig, målet lika så. Där Gud gömmer sig långt in i dimman. Där endast de starka kan finna svaren på frågorna och möta sin skapare.

Är vägen till Gud en tankarnas resa? Där vi söker finna svaren bland våra känslor och livets ständiga strävan. Ett letande bland livets frågor för att finna svaret, finna hoppet, finna friden. En resa där vi når frid genom tankens kraft och finner Gud.

Är Gud gömd bakom omvändelsens tårar. Det sargade hjärtats kamp att ge upp sig själv för att finna Gud. Står han väntande kvar i nattens kyla spanande efter barnet som gått sin väg. Kan han finnas i slutet av det mänskliga hoppet, när inget finns kvar, när ensamheten värker och tårarna kommer. När mörkret har omgivit det sista av mitt hopp och det enda vi har kvar är ett sista rop på Gud.

Är vägen till Gud en ett kors stående i horisonten, Kallande, Talade, lockande.