”Bönen är ett väntrum

men ni använder den som en motor väg"

 

 

"Sluta be mig välsigna era vägar

och börja gå på de vägar jag välsignar"

 

 

"Ni är rika på ord men fattiga på innehåll."

 

"Ni tror på min kraft men anstränger er inte att se till att ni blir bemyndiga med den."

 "Jag levde för er, Lev nu ni för mig"

 

"Var mig tillgänglig och himlens gåvor skall bära frukt genom er."

 "Ni väntar på min kraft och ledning, Jag väntar på möjligheter att ge er det."