Det är kul att skriva och jag vill på detta sätt dela med mig av det jag skriver. Min önskan är naturligtvis att detta ska ge dig något.  Samtidigt är detta ett sätt för mig att motivera mitt skrivande och i mötet med andra bli bättre på att skriva.

Jag älskar ord och att hitta formuleringar som är innehållsrika och tydliga. Jag skriver inte för att det ska vara vackert utan innehållet är det viktigaste men vill gärna måla med ord där det går.

Mitt skrivande är påverkat av min dyslexi men har bestämt mig att inte sluta skriva för det och rättar och formulerar om eftersom jag ser felen.

Mitt skrivande är starkt påverkad att min Gudstro och min önskan är att det ska vara den röda tråden i det jag skriver.

Kjell-Gunnar Bergman