Blickar möts

Tankar föds

Längtan vaknar

Kärleken gror

Hoppet spirar

händer möts

 

 

  

Hur länge ska jag vänta

Vänta på din kärlek

Hur länge ska jag gråta

Över mitt hjärtas längtan

Har jag förgäves väntat på

din kärlek

  

Ser du vinden, Den blåser

Ser du solens hetta, Den värmer

Ser du kärleken, Den längtar

Ser du Guds tårar, Han tröstar