Bind dig vid

 

Bind dig vid mig utan reservation, bind dig vid mig

Och himlen skall bindas vid dig.

 Se upp så skall jag se ner.

Sträck ut din hand och jag skall komma till dig.

Ge dig hän till det himmelska och jag skall befalla himlen följa dina steg.

Se upp mot mig, älska mig, så berör du mig och hela mitt hus.  

Ett hungrigt folk

 

Jag söker ett hungrigt folk, ett folk som lämnat världens fest för att söka mig.

Så länge ni är mätta kan jag inte leda er och hjälpa er. Ni måste hungra efter mig som om ert liv hänger på det.

Sök mig. Lämna allt. Sluta ät av världen och sök mig då skall en himmelsk hunger komma över er och leda er fram till mitt dukade bord där ni kan äta er mätta.

Mitt folk är ett hungrigt folk ett folk som söker mig som kroppen söker mat. Ni kan aldrig mogna och växa utan andlig hunger och värdslig bortvändhet.

Jag är livets bröd.

10 Jan 2016

Renhet

Jag har kallat er till renhet men ni vill inte bli rena. En ren fasad döljer inte synden för mig. Jag vet vad som bor i era hjärtan. Ni måste bli rena i djupet av era hjärtan om ni ska tjäna mig. Renhet kommer i mötet med mig då er synd blir uppenbar för er. Utan närhet till mig går ni vilse och synden kommer bedra er.

Ni tjänar världen för att ni brustit i er renhet och er närhet till mig. Det finns inte mycket kvar av kyrkan i ert land men jag skall kalla på dom och väckelse och när min rätt utbreder sig skall min brud vara ren och full med kraft.

Kom och rör vid manteltofsen din tro skall befria dig. Jag säger kom mitt barn jag saknar er.

2015-07-03

En nödrop från Herren

 

När du kommer inför mitt ansikte mitt barn kom med rena händer och en ren tunga.

För jag kan inte komma till dig mitt barn om du inte tvättat dig ren i mitt blod.

När du kommer inför mitt ansikte förvänta dig att jag kommer också, inte som en tanke, en otydlig skugga utan jag vill sänka ner min härlighet över dig som jag gjorde över Mose när han sökte mig. Förvänta dig inget mindre än ett möte med mig din Frälsare och Herre. Vänta tills jag kommer mitt barn.

När du kommer inför mitt ansikte ge mig dina bördor så skall jag bära dem. Men jag ber dig mitt barn förvänta dig att få höra mina bördor också.

När du kommer inför mig mitt barn kom med frimodighet min dom ligger inte på dina skuldror utan på ett kors. Jag dömer inte dig, jag befriar dig.

När du kommer inför mig förvänt dig mig, med tårar med tårar, jag saknar dig.

O, vad jag saknar minna barn min älskade barn som jag friköpt, jag saknar er kom till mig, snälla kom till mig jag saknar er. Som Fadern väntade på sin förlorade son väntar jag på er alla, kom till mig.

Mitt hjärta brister över tröst jag inte kan ge över läkedom som uteblir kom mitt barn jag söker dig ja alla, ja alla på denna jord.

Tro inte att du är den bortsprungne jag inte letar efter du är mitt barn och jag söker dig med en evig kärlek.

Din himmelsk Far Jesus

2015-04-14

Guds ande kom över mig och jag skrev detta gråtande med stora tårar från mitt hjärtas djup det var som om Gud lånade mitt tårar.

Min far jag älskar dig

Jag vill tala, vill ni lyssna?

Öppna era hjärta, Slut dem inte. Det är nu tid för mitt rike. Men mitt rike födda inte med mindre än närhet till mig. Lämna nu livet och följ mig. Ge upp och vinn mitt rike. Sluta frukta livets krav och börja frukta mig. 

Jag är början och slutet utan mig finns inget liv. Utan böjda knän och böjda hjärtan kan ni inte följa mig.

Er väg är nu Slut och om jag av  tålamod  låtit er vandra på den kommer jag nu inte längre låta er gå på era vägar utan att ni vet om att ni går ifrån mig.

Nu talar jag vill ni lyssna?

2014-08-16

 

Jag älskar er och ni har varit mina händer under lång tid.

Jag skall montera ner er, ni har sökt ära och pengar istället för mitt ansikte. Ni har sökt en väg bortom min rättfärdighet. Jag har ropat efter er under lång tid, min barmhärtiga brud. Men ni har inte lyssnat ni har vandrat efter era hjärtan och inte velat gå dit jag har kallat er. 

Jag älskar er och ni har varit mina händer under lång tid. Men barmhärtighet är inte allt jag är. Jag är en rättfärdig Gud som kräver lydnad. Jag är kraftens Gud som vill demonstrera mitt rike.

Ni har allt förlänge förtröstat på er barmhärtighet vänd nu om och sök endast mitt ansikte och ni skall finna nåd.

Ni har sökt pengar därför skall er brunn sina likt en öken utplånar vatten. 

2014- 08-16

Oljan måste rinna för att kunna flöda

 

Mina hemligheter jag delat med min folk skall nu delas.

Det jag delat till hela Kristi kropp skall nu predikas.

Jag kräver att ni nu förenas inför min ansikte mitt folk endast när ni står enade inför mig kan jag bryta den förbannelse som håller ert land i detta kroniska tillstånd av otro.

Förena er min kropp för nu är det hög tid att mitt rike skall breda ut sig innan domen kommer domen över de gudlösa i detta land i denna värld.

 

Jag vill dela mitt hjärta med er och det är nu hög tid att ni lägger ifrån era böcker era organisationer, era planer. Lägg ifrån er era byggnadsplaner på min kyrka och lyssna.

 

Sitt ner inför mig och lyssna så skall jag ge er de verktyg som tillhör min kyrka

inte mänsklig skicklighet, utan svaghetens mantel.

Inte en vältalares vishet, utan min närvaros mäktiga basunstöt

 

Vakna, vakna mitt folk och sluta ge er till ett mänskligt byggande

ge er till min ande och inget skall mer fattas er.

Ge upp och ni skall finna liv, fortsätt bygg och jag skall plocka bort er.

 

Rör inte mitt verk

 

Se jag kommer snart och hämtar er min dyrbara brud.

 

2014-05-06

 

När himlen böjer sina knän vid din

Jag har kallat er till min närhet men ni vill inte komma

Jag har bett er söka mig som om inget annat finns

men ni kommer inte.

Ni tror mer på er själva än på mig.

Jag ser era hjärtan är fulla av ert egna

men jag älskar er trots er synd.

 

Jag söker ett folk som vill komma himlen nära ett folk som

är mer intresserade av det himmelska än denna jord.

Ett folk som är mer intresserad av min vilja än sitt eget liv.

 

Det finns en plats där himlen kommer till er undsättning

ta denna kallelse på största allvar. Kom till mig, ge upp och sök mig

tills himlen böjer sig vid er sida.

Kom, kom till mig.

 

20140421

Ni är kallade att dö

Ulf Ekmans konvertering är startskottet på flera händelser som kommer att skaka svenskkristenhet i grunden. Kyrkan kommer monteras ner bit för bit innan jag skall resa upp den igen då till mitt förhärligande, inte som nu ett hinder för min vilja. Jag är Herren den som älskar mitt folk men jag är också Herren som hatar orättfärdigheten. Jag skall trampa sönder det som är byggt av människohänder för att bygga det som är mitt. Se inte på er själva, nu kommer domen och jag börjar med mitt hus. Jag är den som river men jag är också den som bygger upp . Lyssna nu till det jag säger så skall du finna nåd i denna tid.

Folk skall falla och folk skall träda fram när jag flyttar fram mitt rike det är nu tid att kyrkan blir ett verk av mina händer inte ett verk av människor.

Se upp, titta på kopparormen där finns läkedomen, där finner ni grunden för min kyrka. Inget liv i mitt rike kan finnas utan att ni dör, nu är ni kallade att dö.

 

20140402

Jag kallar på mina gråtande profeter

 Jag kallar på mina gråtande profeter träd fram med tårar, träd fram inför folket, gråt ut min sorg. Res er upp, nu är tiden inne för mina tårar. En stor väckelse väntar på er men innan tiden bryter ut måste tårarna komma. Träd fram mina profeter och bana en färdväg i öknen, folket skall resa sig upp och följa erat exempel, res er upp

Törstig skall mitt folk vara innan källorna öppnar sig, törst efter mig som om era liv häger på det. Se jag skall sträcka ut min hand över ert folk.

Jag väljer mina tjänare att träda fram med tårar. Ordens tid är förbi, nu kommer kraften i mitt ord, i mitt rike. Se uppåt jag kommer snart

Bryt,bryt oket innan det är för sent, bryt oket som fångar dig. Jag är inte den som för dig in i fångenskap jag är befriaren se på mig, inte era förmågor
Oket bryts när ödmjukheten och omvändelse tränger fram.

 Den 9 augusti 2013

 

Att lämna, för att får

Med fulla händer har ni vandrat, mätta på era vägar. Ni undrar vad som fattas er. Ni tror att ni är rika, ja det är ni. Ni är rika på ert. Ni är rika på det som är av världen. Men jag säger er att ni är fattiga.

Se jag erbjuder världen en annan hunger, en annan föda.

Se jag vill mäta er, men de som inte hungrar, kommer inte till mitt bord. Ni har ätit vid andra gudars bord, ni som är kallade till min sida.

Hur mycket ska jag ropa på min älskade, innan hon vaknar upp ur hennes slummer.

Se jag har sett dina vägar av otro men nu vill jag hela dig, rädda dig för jag är en rättfärdig, helig Gud som inte överger mina barn

se jag skall bryta oken, jag skall ge syn till den andligt blinda

se ett rop kommer att stiga upp till himlen när jag uppenbarar min rättfärdighet, mitt i kyrkan igen, se min närvaro skall återvända

se min härlighet skall uppenbaras

se min hand som rör vid människans hjärta för att återställa hennes tro för att återställa hennes härlighet.Se jag kommer med nåd, nåd

Den 10 feb 2012

 

 

Det är nu hög tid

 Det är nu hög tid att ni kastar loss ankaret ni har fäst vid värden. Ni är kallade till mig inte till denna värld ni är min egendom, ni tillhör mig. Svartsjuk är jag, min brud, min brud har stigit ner från hennes plats vid min sida till en plats av hor, en plats av smuts, en plats av död. Jag ropar från höjden se jag vill tvätta dig ren, fri och förlåten. Världen har inget endast min famn kan rädda dig.

 12 dec 2011

Barmärtighet är min väg

Barmärtighet är min väg

Jag har stort tålamod med mitt folk säger Herren. Men nu vill jag att ni ska vända åter till mig. Barmhärtig och nådig har jag varit men nu vill jag se omvändelse. Vänd om, vänd åter till mitt hjärta. Jag skall sända en väckelse över detta land som inte någonsin har setts tidigare. Djup talar till Djup. Vänd åter till mig. Jag skall mäta den hungrige. Jag skall trösta den hungrige. Jag skall väcka avund, jag skall väcka avund mellan dem som vandrar med mig och den och den som vandrar i skuggorna av mörkret.

Vänd om vänd om min älskade

Se ni står på tröskeln till något nytt. Något större, något ni inte anade. Det stora kommer bli mörkt och ljust. Låt mig fylla er med min barmhärtighet och ni skall vandra i barmärtighet som mitt hjärta gör. Vänd om

 20110314

Tala så skall jag lyssna …......

Himlen är på väg att öppnas mina barn se upp ni kommer att få se mina utsträckta händer fatta dem och följ med upp jag skall visa er himlen

Ni måste förstår mina barn er tjänst är grundad i det himmelska och om ni inte har era hjärtan begravda i det himmelska kan ni inte tjäna mig.

Låt mig ta er upp upp till det himmelska så ni ni kan få rätt vision en himmelsk vision

Jag inbjuder er till det himmelska inte för att ger er något utöver det vanliga utan för att ge er det ni är kallade till er tro måste växa er tro måste omfatta det himmelska annars kan ni inte tjäna mig på det sättet ni är kallade att göra. Lyssna och lär av mig jag vill bruka er som mina verktyg i min hand formade efter min vilja. Se på mig, rör vid mig, lev i mig.

Himlen är öppen för er kom, jag ropar kom mitt folk och se

Motagit 25 Feb 2011

 

Jag vill utlysas en fasta

Jag vill utlysas en fasta, en fasta från världen, i mitt hus. Se du har blivit mättad på dit eget. Endast smulor tar du av mitt bord. Det är nu dags att sitta vid mitt bord och dela min måltid med mig. Förstår du mitt barn det är kraften i gemenskapen med mig som kommer bära dig i tjänsten.

 20 Feb 2011

Om ni skall predika

Om ni skall predika måste ni gå min väg. Går ni inte min väg, tala inte jag skall göra slut på er väg men när ni faller kom ihåg jag kan resa er upp igen se på mig inte på er själva era vägar är döda låt mig smälta ner allt ert egna.

Jag reser upp röster över hela jorden, ni har inte hört dem förut de skall tala och ge er en sista kort Stund av nådatid Vänd om! Nu kommer domen och jag börjar med mitt hus snart stängs dörren

 

Mars 23 2011

Varför går ni på era vägar?

Varför går ni på era vägar vad har era vägar som inte min har? Utan min ande har ni inget, stäng in er i kammaren och vänta där tills jag kommer när ni dör då kan jag komma.

Ni ska få se ett folk som har lärt sig vandra i ödmjukhet de skall träda fram där ni inte trodde och de skall bli min ledare för de älskar min närvaro och har gjort sig kända i mitt rike för deras längtan efter mig.

Se jag kommer snart med makt och härlighet för att krossa det som inte är av mig.

Utan min ande har ni inget, inget.

 

 5 April 2011

Kastar loss ankaret

 Det är nu hög tid att ni kastar loss ankaret ni har fäst vid värden. Ni är kallade till mig inte till denna värld ni är min egendom, ni tillhör mig. Svartsjuk är jag, min brud, min brud har stigit ner från hennes plats vid min sida till en plats av hor, en plats av smuts, en plats av död. Jag ropar från höjden se jag vill tvätta dig ren, fri och förlåten. Världen har inget endast min famn kan rädda dig.

 12 dec 2011

 

Jag skall sända en väckelse

Jag skall sända en väckelse över detta land, över spillrorna av detta land. Hör mina ord, se jag ska sträcka ut mina sår märkta händer och hela mina sår märkta barn. Ur spillrorna av hennes skall hon resa sig till en höjd hon aldrig tidigare varit på, se mina tjänare kommer fylld av det himmelska, tom på det mänskliga.

Eld följer hennes steg, himmelsk eld som uppenbarar det himmelska riket och omintetgör det mörka riket.

Se nu min kyrka, se dess härlighet, min härlighet som fullbordar henne.

Se min brud jag kommer henne till mötes se hur vacker hon är. Jag älskar henne, hon är mig dyrbar

Se på mig

Se på mig, inte era händer! Ur era händer kan inget växa utan endast vid mina fötter skall växt komma.

Se på mig, inte på era ambitioner. Fruktlöst har ni vandrat på era vägar, vänd om, vänd om till mina fötter och se ni skall få skörda mångfalt av liv, inte död som ni nu har skördat.

Se på mitt liv, inte era fruktlösa vingårdar som ni har planterat. Jag är livets herre inte dödens.

Se upp på mig, jag är kyrkans herre inte dess välgörare. Jag är.

Fattiga har ni kommit till mitt bord och fattiga har ni vänt åter för att ni valt ert eget och inte mitt.

Se min smärta, se min älskade går ifrån mig!

Vänd åter till mig i bön och omvändelse. Se jag har inte kallat er till era ambitioner utan min vilja.

Se jag skall byta ledarskapet och jag skall upprätta mitt rike byggt på mina väktare. Saltet skall åter få sin sälta när de återvänder till mig

Ett ljus skall tändas där mörkret rått, ett ljus av enorm styrka, det är tomt på sig själv och fyllt av mig.

Kjell-Gunnar Bergman
070411