Du är Gud, jag blev och var.

Jag tror att Gud gett mig något därför skriver jag. I denna värld är detta påstånde anmärkningsvärt och svårsmält. Jag tror inte att jag är för mer än någon annan men jag tror att Gud vill använda mig. Om Gud vill använda mig vill han använda dig! Allt handlar om att följa honom, lyssna och lyda.

Jag hoppas att du ska se honom i det jag skriver, inte mig. Jag är blott ett eko av honom. Ett trasigt kärl som söker efter honom för i han finns allt. Men jag hoppas att mitt sökande efter Jesus ska vissa dig vägen hem.

Min resa handlar om att umgås med honom och vara i hans närhet samtidigt som jag söker efter mer av honom. Jag har funnit honom men söker honom en paradoxs som ger mig ett äventyr!

 

 Jag är munnen.

Inte budskapet.

Jag är en förmedlare

ej ursprunget.

Jag är språkröret

ej källan.

Jag är pekfingret

inte målet.

 

Mitt verk är att vara

tillgänglig för Gud inget

mindre inget mer

 

Min tjänst är ett förmedlande

av Gudomlig fostran inte ett

resultat av skarpt intellekt.

 

Jag är solstrålen, inte värmen.

Född och skapad i solens hetta

fostrad i ljuset, stärkt av källan

omskapad i eld, utsänd av Gud

 

Jag är ej källan.

Bara en bäcken som

för vattnet från

höjden till dalen.